Facebook

Sitemize üye olup şiir ve yazılarınızı paylaşabilirsiniz. Hemen Ücretsiz Üye Olun!

Eğitimci Yazar ve Şairler (Eyaş), içmeden aşk sarhoşu olan ve gelecek nesillere benimde bir kaç kelamım var diyenlerin sitesi.

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma
#1
TÜRKİYE İLE SİNGAPUR BEŞ PARAMETREYE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI


Ülkemize baktığımız zaman köklü tarihi Orta Asya ya dayanmakta, 1071 de Malazgirt savaşı ile Anadolu’yu yurt edinen milletimiz onlarca beylik ile birlikte Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu son olarak Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile birlikte küllerinden tekrar doğarak bugünkü devletimiz olan Türkiye Cumhuriyetini kuruldu. Asya ve Avrupa  arasında bir köprü vazifesi gören, Dört iklimin hakim olduğu, üç tarafı denizler ile çevrili olan, yer altı ve yer üstü bakımından zengin bir coğrafya olan Türkiye 783. 562 km2 yüz ölçümüne sahip iken yaklaşık olarak 80 milyon nüfusa sahiptir. Kişi başına düşen gelir 10.540 dolar iken Gsmh 851 milyar dolardan oluşmaktadır. Tarım, ulaşım, sanayi ekonominin başlıca kalemleri arasındadır.

 
Singapur: Malezya ve Endoneya arasına sıkışmış bir ada devletidir. Küçük bir ada olan Singapur 697 km2 den oluşmakta. Ilıman nemli ve sıcak bir iklime sahiptir. Malay dilinde Singa ve Pura kelimelrin birleşmesinden ismini alan Singapur Aslan Şehri  anlamına gelmektedir. Yüz yıllık bir geçmişi olan ve İngilizlerin sömürgesi altında kalan Singapur 1965 te tam bağımsızlığına kavuşur. Singapur ekonomisi ticaret(serbest ticaret bölgeleri ve transit geçişler),endüstri ve balıkçılığa dayanır. Endüstride katma değeri yüksek olan gemi ve petrol rafinerisi inşası, elektronik aletler başlıca ihraç ürünleridir. GSMH 331 milyar dolardır. Kişi başına düşen milli gelir 57.000 doların üzerindedir. Yönetim biçimi parlementer demokrasi  olup bugünkü devlet başkanları Halime Yakup adında Müslüman bir kadındır.
 
Türk eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim olarak üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe dört yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe dört yıl süreli ortaokul  (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe dört yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. Eğitimin tüm kademelerinde özel okullar mevcuttur.
OKUL ÖNCESİ
Okul öncesi 3-6 yaş aralığında olup zorunlu değildir. Çocuğun ilköğretime hazırlanma sürecine yardımcı olmak oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
İLKÖĞRETİM
6-14 yaş aralığında olup iki kademeden oluşmaktadır. İlkokul 4 yıl olup zorunlu olması ile birlikte 2. Sınıftan itibaren İngilizce eğitimi verilmekte, 4. Sınıftan itibaren de din dersleri verilmektedir. İkinci 4 yıllık eğitim ise ortaokul branş öğretmenlerinin derse girdiği ve 8. Sınıfta Anadolu ve fen lisesine hak kazanmak için lgs sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
ORTAÖĞRETİM
Lise olarak adlandırdığımız bu kısım 4 yıllık bir eğitim verilmektedir.  4 yılın sonunda sınava tabi tutularak yükseköğretimde kazanmalrı halinde herhangi bir programa yerleşebilmektedirler.
Meslek Lisesi:
Meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarına sınavsız devam edebilirler. Meslek öğrenme amaçlı kurulmuş lislerdir.
 
Anadolu Lisesi:
Yabancı dil dersinin ağırlıklı olarak verildiği ve bazı anadolu liselerinde bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı okunan liselerdir. Başarılı olan öğrenciler bu okullarda okumaya hak kazanırlar.
 
Fen Lisesi:
Fen Bilimleri’ne özel ilgi ve yeteneği olan öğrencilere yönelik liselerdir. Sınavda başarılı oluşan enlerin gittiği lise olarak bilinmektedir.
İmam – Hatip Lisesi:
İmamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.
Güzel Sanatlar Lisesi: 
Güzel Sanatlar alanlarında özel ilgi ve becerileri olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan liselerdir.
Özel Lise:
Kolej olarak da adlandırılan bu liselere parası olan herkes sınavsız olarak okuyabildiği liselerdir.
YÜKSEKÖĞRETİM
Lisans, ön lisans, ve yüksek lisans  olmak, doktora  programlarından oluşmaktadır. Lisans programların herhangi birine yerleşmek için sınav şartı aranırken, ön lisans programlarında sınavla öğrenci alımı yapılırken,  meslek liselerine özel sınavsız programlarda mevcuttur. Yüksek Lisans programlarını okumak için lisans programından mezun olup sınava girip alanında uzmanlaşmak isteyenler için açılmış bölümdür. Doktora içinde yüksek lisans mezunu olup sınava girip hak kazanmak gerekiyor.
YAYGIN EĞİTİM
Halk Eğitim merkezleri tarafından örgün eğitim dışında kalan bir eğitimdir. Yaş sınırı olmaksızın yediden yetmişe herkesin faydalandığı bir eğitim basamağıdır.
 
Singapur
Zorunlu eğitim 10 yıl olup eğitim alanında teknolojiyi etkin kullanan Singapur tüm eğitim basamaklarında en az iki dilde eğitim vermektedir.
OKUL ÖNCESİ
Singapur’da okul öncesi eğitim 3-6 yaş arasını kapsamaktadır ve zorunlu değildir. 
 
Kindergarden olarak adlandırılan anaokulları 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygularlar. Bu 3 yıllık program “Nursery”, “Kindergarden1” ve “Kindergarden2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.
Dil eğitimi ile birlikte temel becerilerin verildiği basamaktır.
İLKÖĞRETİM
İlköğretim eğitimi toplam 6 yıldır. 7-12 yaş aralığını kapsar.
İlköğretim, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” ve 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi         “nden oluşmaktadır.
5. ve 6. sınıflarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda EM1, EM2 ve EM3 adında 3 dil grubundan birine yerleştirilirler.
6. sınıfın sonunda tüm öğrenciler kendi öğrenme hızlarına ve yeteneklerine uygun ortaöğretim programlarına yerleştirilebilmek için “İlköğretimi Bitirme Sınavı”na girmektedirler.
ORTAÖĞRETİM
Eğitim 4 ya da 5 yıl olabilmektedir. Ortaöğretime başlama yaşı 13’tür. Tam gün eğitim alırlar. İlköğretim bitirme sınavı sonuçlarına göre Özel Açık ve Normal Akademik veya Normal Teknik programlarından birine yerleştirilmektedirler.
Üniversite Öncesi Programlar
Teknik ve politeknik kurumlar olarak adlandırılan bu kurumlar endüstriye ara eleman yetiştiren programlardır. Bu kurumlarda işletme, dijital medya, iletişim ve üretim gibi alanlarda eğitim yapılır.
ÜNİVERSİTELER
Singapur’da 4 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bunlardan “National University of Singapore” ve “Nanyang Technological University” 2010 yılında en iyi yüz üniversite listesine girmiştir. Nayang üniversitesi öğretmen yetiştiren bir üniversitedir.
Singapur’daki devlet üniversitelerinin giriş koşulları çok ağırdır ve amaçları en yüksek kabiliyetteki öğrencileri çekebilmektir.
Türkiye Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Türkiye eğitim sistemin başında Milli eğitim bakanlığı bulunmaktadır. Milli eğitim bakanının 4 tane bakan yardımcısı ve onların altında birimler mevcuttur. Milli eğitime ayrılan bütçe yaklaşık olarak % 12 olmakta ve Türkiye de eğitim her kademesi ücretsizdir. Okulları müdürler ve müdür yardımcıları yönetmektedir.  Müdürlük ve müdür yardımcılık alımları sınavla birlikte mülakatla alındığı gibi görevlendirme şeklinde reesende atama yapılabilmektedir. Okulları, müdürler denetler ancak gerçek denetim ilde bulunan veya bakanlığa bağlı müfettişler tarafından yapılmaktadır.
 
Singapur Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Singapur’da eğitimden sorumlu en üst makam Eğitim Bakanlığı’dır. Eğitim politikalarının hazırlanması ve yürütülmesi Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bakanın eğitim işlerini yürütmesini kolaylaştırmak için bir de politik bir kurul vardır. Politik kurul, hükümet ve parlamento üyelerinden meydana gelmektedir. Devlet okulları tamamen ücretsiz olup hükümet 2018 de 14 milyon dolar bütçeye ayırmıştır. Yöneticiliği seçenler ilk önce bölüm başkanı olarak görevlendirilir ve bazı durumlar karşında tutum, davranış ve tepkileri ölçülür. Buradan geçen adaylar 6 aylık ücretli üst düzey yöneticilik eğitimine alınır. Her yıl sadece 35 kişi bu eğitime alınır. Singapur eğit ve seç modelini değil seç ve eğit modelini uyguluyor.  Okul yönetiminde denetim merkezi bakanlığa bağlı kişiler, öğrenci velileri ve denetime tabi tutulan okulun türdeş okul idarecileri tarafından yapılır.
Türkiye’ de Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikaları
Eğitim Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinden Formasyon alarak mezun olan kişiler öğretmen olabilmektedir. Osym tarafından yapılan Kpss de başarılı olan öğretmen adayları mülaklatı geçmeleri taktirde sözleşmeli öğretmen olarak atanır. Öğretmen olmanın tek koşulu sınavı geçmek yeterli olup herhangi bir yetenek istenilmemektedir.
Singapur’da Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikaları
Öğretmen adayları lise son sınıfta yüksek akademik kapasiteye sahip öğrenciler arasından okul müdürlerinin de katıldığı paneller yardımıyla seçilir. Akademik başarı yanında mesleğe yatkınlıkta aranır. Öğretmenlik okuyacak öğrencilere diğer alanlardan yeni mezun olmuş birinin alabileceği maaş kadar burs verilir. Bütün öğretmenler, Nanyang Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışan Ulusal Eğitim Enstitüsü’nde eğitim alırlar. Bu kurumdan mezun olan yeni öğretmenlere mentor atanır. Akademik başarıyla burada başvuranlardan sadece %30 u alınır ve sonra tekrar Çocuklara ve Eğitime ilgiye göre tekrar eleme) yapılır. İkinci aşamada bu adayların kültür düzeyi değerlendirerek yine eleme yapılır. Üçüncü aşamada adaylarla görüşmeler yapılarak tutum, zeka, davranış testleri uygulanır ve eleme yapılır bu aşamayı da geçen adaylar Ulusal Eğitim Enstitüsü ne maaşlı eğitime alınırlar. Burada verilen eğitimlerle ilerleme sağlanmaya başlanır yapılan testler tekrarlanarak gelişme gösteremeyenler sistemden elenirler. Singapur’da öğretmen olmaya başvuran 6 kişiden sadece 1 kişi öğretmen olabilmektedir. Öğretmen maaşları oldukça yüksek olup başarılı öğretmenlere ek ücret ödenmektedir.
 
Türkiye Ders İşleniş Şekli, Ölçme Değerlendirme Sistemleri, Tatiller, Ders Saatleri
Bakanlığın belirlemiş olduğu müfredat kapsamında ders işlenir. Yıllık ve günlük planlara bağlı kalınır. Ölçme Değerlendirme ilkokul 4. Sınıftan itibaren yazılı yoklama şeklinde yapılır. 8. Sınıfta liselere yerleştirme, 12. Sınıfta ise yüksek öğretime geçiş için sınavlara girilir. Üniversitelerin sınavları değişkenlik gösterse de vize ve final şeklinde yapılmaktadır. Son olarak mesleğe atanmak için Kpss ye girmek gerekir. Eğitim öğretim Eylül ortalarında başlanır Haziran ortalarında biter. Son değişik ile Kasım ve Nisan da bir haftadan oluşmak üzere iki ara tatil daha eklendi. Ancak 180 iş günü sabit olarak kaldı. Ders Saatleri  40 dakikalık derslerden ilkokulda 30, ortaokullarda 35, liselerde 40 ve meslek liselerinde 44 saat olarak işlenilmektedir.
Singapur Ders İşleniş Şekli, Ölçme Değerlendirme Sistemleri, Tatiller, Ders Saatleri
Bakanlığa bağlı programlara göre dersler işlenir. Derslerde çift dili eğitim verilirken İngilizce zorunlu olmaktadır. Matematik ve fen dersleri ana dersler olarak kabul edilir. Teknolojiyi derslerde etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. 4. Sınıftan sonra dil seviyelerine göre M1, M2, M3 sınıflarına ayrılır. 6. Sınıfın sonunda  İlköğretimi bitirme sınavına girerler. Sınavda başarılı olmayanlar sınıfta kalırlar. Ortaöğretimde sınavlar mevcut olup ilgi ve yeteneklere göre yönlendirilir. Ortaöğretimin sonunda  gco adlı sınava girerler.
 
 
BU KADAR AZ OKUYAN BİR MİLLET İÇİNDE YAZMAK, BAŞLI BAŞINA BİR DEVRİMDİR...
Ara
CevaplaKonu Açıklaması

Şu anda Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiirini inceliyorsunuz. Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiirini sitemizden ücretsiz ve üye olmadan okuyabilirsiniz. Kendi şiirlerinizi eklemek için üye olmak zorundasınız. Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri tarihinde sitemize eklenmiştir. Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri sitemize gönderilmiş ve site yöneticileri tarafından egitimcisairler.com sitemize eklenmiştir. Gönderen kısmı belirtilmemiş şiir ve yazılar sitemizde alıntıdır. Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri, Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri oku, Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri indir, Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri sözleri, Türkiye İle Singapur Genel Olarak Karşılaştırma şiiri downloadHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi